За Резервация или Контакт:
0887 777 265
Адрес:
Велико Търново
ул.: "П. Типографов" 5
 
За хотел Комфорт Контакти хотел Комфорт Наши Клиенти
Велико Търново Как да намерите хотел Комфорт Настаняване и Резервации в хотел Комфорт Хотел Комфорт Паркинг Хотел Комфорт Туризъм Хотел Комфорт Галерия

Миналото на Елена не е добре проучено. Историческата истина за хилядолетното съществувание на селище тук в тези земи не е разкрита и все още очаква своите изследователи.
От добре изгладени каменни брадви, чукове, кремъчни върхове за стрели и други случайно намерени в района предмети разбираме, че Еленската котловина е била обитавана още през късната новокаменна епоха (6 000 г. п река Х река). През нея преминава един прастар път, по който са се връщали от своите походи към дунавските земи Филип ІІ и Александър Македонски.
Около Рождество Христово, по време на римския император Август (27 г. п река Х река- 14 г.), тукашните места спадат към създаденото под покровителството на Рим обширно тракийско царство, управлявано от Реметалк І, което през 46 г. било присъединено към Римската империя под името провинция Тракия. През римското владичество оттук преминавал важният път от Никополис ад Иструм (при село Никюп, Великотърновско) за Константинопол. Намерените на десния бряг на река Бързица основи на раннохристиянска църква с баптистериум (кръстилница), както и разкритите при построяването на църквата при село Марян основи на старинен храм, украсен с мозайка и мраморни колони, ни уверяват, че тук имало живот през ранновизантийската епоха. Това се потвърждава и от намерените капители от V- VІ в. в селата Марян и Блъсковци, които сега се пазят в Археологическия музей в София. На стратегически места в проломите на река Бързица (в местността Братовановград), река Веселина (при Валасчевата мелница), река Брезовица (под село Дебели рът) и в землищата на селата Стеврек, Кипилово, Костел и другаде се намират останки от антични крепости. Това показва, че Еленската котловина е добре укрепявана през различните историческПрочетете още: