За Резервация или Контакт:
0887 777 265
Адрес:
Велико Търново
ул.: "П. Типографов" 5
 
За хотел Комфорт Контакти хотел Комфорт Наши Клиенти
Велико Търново Как да намерите хотел Комфорт Настаняване и Резервации в хотел Комфорт Хотел Комфорт Паркинг Хотел Комфорт Туризъм Хотел Комфорт Галерия

Кратки исторически бележки за развитието на музейното дело във Велико Търново и областта.
Изключително богатата 135-годишна история на музейното дело във Велико Търново, дава възможност за задълбочен и многостранен анализ на неговото развитие. Един кратък преглед на изминатия път позволява да се очертаят няколко основни етапа в изграждането, формирането и утвърждаването на музейната структура в града и региона.
Първи етап (1871 - 1944 г.).
В далечната 1871 г. е направено предложение към читалище “Надежда” да се учреди музей на базата на частните колекции от старини на няколко родолюбиви търновци. Първата музейна сбирка е подредена в края на 1914 г. В нея наред с останалите материали, постъпили и находките от разкопките на църквата “Св. 40 мъченици”. Времето между двете световни войни е свързано с дейността на Т. Николов. Тогава се взема решение за построяването на специална сграда за “библиотека, музей и художествена галерия”. Строителството й започва през юли 1940 и е завършено през 1953 г. И днес в нея се помещава Археологическия музей.
Втори етап (1945 – 1990 г.).
Вторият етап се характеризира с развитието на великотърновския музей като държавна институция. Той започва с акта на обявяването му за държавен музей на 1 март 1945 г. Изграждат се нови експозиции.
Трети етап (1990 – до наши дни).
Професионализмът и квалификацията на служителите в музея в областта на научните изследвания достига национални нива. Продукт на тази дейност са няколкото обнародвани монографии. Занимаващите се с наука специалисти успяват да работят и публикуват резултатите от своите изследвания. Макар и неритмично, все пак се отпечатват възстановените през 1991 г. “Известия”. Издаването им прави възможно поддържането на книгообмен с повече от 70 европейски и над 80 български музеи и институти, като по този начин се попълва библиотечният фонд със специализирана литература. Ежегодната научна конференция “Музейни четения” събира от 1997 г. насам музейни специалисти и краеведи, като докладите им се отпечатват в сборници.
 Прочетете още:
 История на Велико Търново   Легенди за Велико Търново   Българската патриаршия   Художествената галерия   Къщата с маймунката    Маршрути   Паметникът "Асеневци"   Паметникът на Емилиян Станев   Паметник на Никола (Кольо) Фичето   Паметникът “Майка България”   Паметник на обесените (1876г.)   Паметник “Велчова завера”   Самоводската чаршия    Сарафкината къща   Стефан Стамболов   Църквата “Свети 40 мъченици”   Църквата “Св. Димитър”    Хълмът Трапезица   Хълмът Царевец   Улица „Гурко”   Звук и светлина   Сцена на вековете